Kurser i leg og fortælling


Kurser i leg og fortælling

En lærerig oplevelse for både børn og voksne

I de sidste 20 år har jeg fundet på historier og lavet legende fortællinger sammen med børn i alderen 2 - 9 år. Det er sjovt og lærerigt og skaber et helt specielt samvær med børnene. På mine kurser for voksne formidler jeg forskellige tilgange til leg og fortælling. Kurserne foregår altid i tæt samspil med børnene, så det lærte integreres i institutionens kultur og hverdag. 


Aktiv fortælling


I samarbejde med børnene lærer personalet at fortælle levende og aktive historier som de finder på lige nu og her. Den voksne skaber rammerne og inviterer hele tiden børnene til at byde ind, så børnenes - og de voksnes - fantasi udvikles. 


Kurset forløber over 3 formiddage med 14 dages mellemrum. Alle kursusdage består af en vekslen mellem refleksion og praksis. 


Leg en bog


En billedbog kan læses, og den kan også være udgangspunktet for en spændende leg, hvor vi prøver at gøre alle de ting der sker i bogen. 

Alle - både børn og voksne - byder ind med ideer til, hvordan man kan sætte krop, mimik og stemme på bogens tekst og billeder. 


Kurset starter med en kort introduktion  for de voksne og foregår resten af tiden sammen med børnene over et valgfrit antal formiddage. Hatteteater


På kurset præsenteres personalet for, hvordan de som voksne kan skabe rum for børnenes medvirken og involvering  i Hatteteater.  Personalet prøver både at være publikum, skuespillere og historiefortællere, så de får værdifulde erfaringer at bygge videre på. 


Deltagerne afprøver Hatteteater sammen med børnene efter en kort introduktion til metoden. 


Oplæg om dialogisk læsning


Gennem dette oplæg hører forældre og personale om metoden Dialogisk læsning og alle de fordele, der er ved at læse, snakke om og også lege en billedbog sammen med sit barn.. Dette underbygges af teori om 0 - 6 årige børns sprogudvikling. 


Oplægget varer 1½ time og velksler mellem teoretisk viden og refleksion i små grupper, hvor de voksne deler  deres egne erfaringer.